Vlastní záběh modelářského motoru

K záběhu motoru budeme potřebovat:

  • vhodné palivo
  • plastovou plnící lahev,
  • klíč na svíčku,
  • pokud není motor vybaven tahovým nebo elektrickým startérem, …
  • …pak externí startér nebo alespoň nezbytný šestihran a akumulátorovou nebo klasickou (pokud máme v místě provozování modelu k dispozici 220V) vrtačku,
  • úzký plochý šroubovák (pro nastavování poloh seřizovacích prvků),
  • žhavítko s akumulátorem a s kabelem pro nabíjení akumulátoru (ten bude třeba tu a tam dobíjet),
  • olej do vzduchových filtrů
  • a v neposlední řadě i tzv. „after run“ olej.
  • V ideálním případě je vhodné mít k dispozici také dotykový nebo lépe bezdotykový teploměr měřící do teploty minimálně 150°C (zkušení modeláři dokáží teplotu motoru odhadovat pomocí jeho navlhčení svými slinami).

Nejprve ale jedno velmi důležité upozornění: než se pustíte do záběhu motoru, je rozumné zkontrolovat jeho vnitřní prostory, zda se tam nenacházejí nějaké mechanické nečistoty (obvykle to bývá kovová špona z výroby). Jedná se sice o výjimečnou situaci, nicméně byste nebyli první, kdo tuto kontrolu neprovedl a zničil si motor při jeho prvním nastartování. To předpokládá sejmutí hlavy válce a odkrytí klikového mechanismu, což může být pro člověka bez zkušeností nebo s nedostatečným technickým cítěním opět důvod k tomu, požádat o pomoc důvěryhodného kolegu modeláře nebo firmu, která se údržbou malých modelářských spojovacích motorů profesionálně zabývá.

O tom, jak motor zabíhat, existuje řada návodů, a to včetně video návodů na YouTube (tam, bohužel, převážně v angličtině), nicméně pokud jste zakoupili model od renomovaného výrobce, doporučujeme vám se držet postupu popsaného v návodu k modelu, ev. video manuálu (je-li součástí dodávky modelu DVD s tímto video manuálem)

Při záběhu je třeba mít na mysli, že v důsledku tření se uvolňuje teplo. Část ho odvede mazivo (proto při záběhu modelářského malého spalovacího motoru volíme extrémně bohatou směs paliva, které plní i funkci maziva) a částečně se tomu bráníme tím, že povrchy vůči sobě třeme pomaleji, tj. nejdeme hned na plný možný výkon zařízení. Dá se říci, že teplota je nepřímým indikátorem dosažené míry i kvality záběhu. Normální pracovní teplota malého modelářského spalovacího motoru je někde mezi 100 až 130°C. Teploty nad 150°C hrozí mechanickým poškozením motoru a zkracují tak jeho životnost. Takže nejméně při spalování prvních tří nádrží paliva musí motor běžet na bohatou směs (není na závadu, když z výfuku chlístá nespálené palivo). Z mechanického hlediska (snížení tlaku ve válci a tím především na ložiska ojnice a následně i ložiska klikové hřídele) lze využít v počáteční fázi záběhu umístění podložek pod hlavu válce k jejímu zvednutí a tím ke snížení kompresního poměru motoru.

Při spalování paliva z první palivem naplněné nádrže jde jen o to, motor uvést do chodu a udržet ho v něm ve volnoběžných otáčkách po celou dobu, čímž se zaběhnou především ojniční ložiska. Jak jsme se již ale zmínili, není výjimečná situace, kdy je otvor válce motoru tak těsný, že pístem v něm nelze pohnout, a je proto třeba válec motoru zahřát, aby se roztáhl a bylo možno motorem protočit.

Další záběh motoru se provádí již s modelem v pohybu, a to z počátku stále s velmi bohatou směsí paliva. Jezdí s modelem od pomalé jízdy až po rychlou tak, že dominuje pomalá jízda, ze které se vždy krátce v impulzech tu prudce, tu plynule zrychlí. Po spálení paliva ve zhruba jedné nádrži se utáhne otočením po směru hodinových ručiček jehla hlavní trysky o 1/8 otáčky, čímž se ochudí směs přicházející do motoru. Takto se pokračuje i se spalováním paliva v dalších nádržích, přičemž frekvence zrychlení do až maximální rychlosti i doba, po kterou se s ní model pohybuje, se postupně zvyšuje. Zároveň je třeba co nejčastěji sledovat teplotu motoru a pokud začne klesat pod 100°C, je možno opět utáhnout jehlu hlavní trysky o 1/8 otáčky. To se opakuje tak často, až dosáhnete nastavení hlavní trysky motoru, že směs paliva není ani bohatá, ani chudá, tj. motor běží ve vysokých otáčkách, má sílu, ale teplota se stále drží maximálně na 120°C. Pokud byste směs dále ochuzovali, hrozilo by přehřátí motoru a poškození jeho pístu.