Proč zabíhat modelářské spalovací motory

Pro úspěšný záběh motoru je dobré mít na mysli, za jakým účelem se záběh motoru provádí:

Každý obrobený povrch je ve skutečnosti více nebo méně hrbolatý. A to i takový, který se na pohled jeví jako dokonale, ba přímo zrcadlově hladký. Pokud se tedy mají po sobě tyto povrchy posouvat (píst ve válci, hřídel v třecím ložisku apod.), je třeba jejich „hrbolatosti” co nejvíce eliminovat. Částečně pomáhá eliminovat „hrbolatost” vzájemně se po sobě pohybujících se povrchů mazivo, ale i tak je třeba, především na počátku, „hrboly” navzájem olámat, obrousit a ohladit, a toho právě docilujeme správným záběhem motoru. Nicméně celou záležitost navíc komplikuje skutečnost, že při různých režimech (volnoběh, ustálené zatížení, maximální výkon, ev. povlovná nebo maximální akcelerace) se o sebe součástky třou a opírají jinak a na jiných místech vzájemného dotyku, takže docílit optimálního záběhu je více méně „šamanina”. Je to jako např. s vařením – někdo může naprosto přesně dodržovat předepsané receptury, a jím vytvořené jídlo přesto není téměř k jídlu, a jiný tu dá některé ingredience o špetku více a jiné maličko méně, ale výsledný pokrm je prostě skvost! Podobně, někdo motor „cítí” a někomu zkrátka není dáno.

Nicméně je třeba říci, že záběh motoru nemá tak velký vliv na jeho životnost (pokud motor nezadřete hned v průběhu zabíhání), zato má zcela zásadní vliv na jeho výkonové parametry. Pokud tedy špatně zaběhne motor svého modelu modelář, který nemá ambice závodit, nic fatálního se nestane – model mu prostě nebude jezdit tak, jak by mohl. Pokud ale špatně zaběhne motor svého modelu, resp. celý model, modelář závodník, má téměř absolutní jistotu, že nad srovnatelným RC modelem se správně zaběhnutým motorem, resp. celým modelem, nebude mít šanci zvítězit – a naopak, pokud svůj motor zaběhne optimálně, má velkou šanci vítězit i nad modely s motory papírově výkonnějšími, ale ne tak dobře zaběhnutými. A tak už i jen proto stojí za to, věnovat záběhu motoru svého modelu, resp. celého modelu, patřičnou pozornost.

Z uvedeného je patrné, že docílit kvalitního záběhu není zas tak docela jednoduché a jednoznačné, takže pro člověka bez zkušeností nebo s nedostatečným technickým cítěním je rozumné nepodlehnout falešnému studu a raději si nechat motor zaběhnout důvěryhodným kolegou nebo firmou, která se tím profesionálně zabývá. Není totiž např. výjimkou, že pro první startování je třeba válec motoru zahřívat, aby se válec roztáhl a umožnil tak pístu pohyb!

Přesto, aby náš popis byl co nejúplnější, přidáváme i následný obecný popis záběhu motoru, který nemusí vézt k získání špičkového výkonu u zaběhnutého motoru, ale díky kterému motor nepoškodíte už na samém počátku jeho provozu.