Příprava na záběh motoru

Ještě než se ale pustíme do záběhu motoru, je třeba si i pro budoucno zafixovat vědomí, že existují dva úkony, které byste měli pravidelně provádět vždy, jakmile uvedete motor do chodu, a to bez ohledu na to, zda budete motor zabíhat nebo ho jen seřizovat anebo se zaběhnutým a seřízeným motorem s modelem jezdit:

1) na počátku provozování ošetřit filtr sání
tak, aby v průběhu provozu motoru nepronikly do jeho útrob mechanické částice (prach), které výrazně zkracují jeho životnost a které v mezním případě mohou způsobit i jednorázové poškození motoru. To provedete tak, že na sejmutou čistou (!) molitanovou vložku vzduchového filtru motoru nakapete dostatečné množství oleje do vzduchových filtrů, které promačkáním (pokud si nechcete ušpinit prsty, můžete před tím umístit molitanovou vložku do polyetylenového sáčku) zatlačíte do všech částí molitanové vložky. Takto olejem prosycenou vložku vložíte do čistého hadru a opět promačkáním z ní odstraníte přebytečný olej. Nakonec umístíte molitanovou vložku zpět do filtru sání motoru;

2) na konci provozu
(a je lhostejno, zda se jednalo o několikaminutové testování nebo celodenní ježdění) před delší (tj. cca jednodenní a déletrvající) odstávkou motoru důkladně vyprázdnit nádrž a ošetřit jeho vnitřní povrch tzv. „after run“ olejem, který eliminuje vliv korozivních účinků nitromethanu, který se do paliva pro malé modelářské spalovací motory přidává pro zajištění jejich spolehlivého chodu, snadného spouštění a zvýšení výkonu.

To provedete tak, že vyšroubujete svíčku a sundáte filtr paliva a do otvoru sání a otvoru svíčky kápnete několik kapek „after run“ oleje a pomalu protočíte klikovou hřídelí. Není na škodu, když před tím, po odšroubování svíčky, ještě propláchnete motor nenitrovaným palivem.