Můj první model se spalovacím motorem

Než se pustíme do popisu základních zákonitostí a zásad práce s malými modelářskými spalovacími motory pohánějícími RC modely aut, považujeme za nezbytné opět zdůraznit obecnou zkušenost, že mnohem lepší, než pročítání podobných návodů, je vyhledat (nejlépe pak ještě před koupí svého prvního modelu) ve svém okolí partu modelářů, ev. fungující RC auto klub, který se zúčastňuje závodů nebo je sám i pořádá. Ideální pak je přizpůsobit volbu svého prvního modelu modelům, které zde provozují, a tudíž i dobře znají z hlediska provozu a údržby. Nejčastějším omylem začínajícího RC auto modeláře je totiž představa (které obvykle podřizuje jak mnohdy chybnou volbu modelu, tak nákup, opět často chybný, nedostatečně kvalitních nebo nedostatečně výkonných doplňujících přístrojů, ev. nepotřebného materiálu), že si model pořizuje, aby si „tu a tam jen tak zajezdil“.

Důsledkem tohoto počátečního omylu pak velmi často je, že si časem kupuje, nejenom jiné doplňující přístroje a materiál, ale velmi často i zcela jiný model, což vzhledem k obvykle několikanásobné ceně RC modelů automobilů poháněných malým modelářským spalovacím motorem oproti modelům poháněným elektromotorem, není již zanedbatelná záležitost.

Následující text je určen především těm, kteří si pořídili svůj první RC model automobilu poháněný malým modelářským spalovacím motorem a z nějakého důvodu nemají možnost, anebo ho nechtějí provozovat v RC auto klubu nebo s partou zkušených auto modelářů. I tato cesta má samozřejmě svůj půvab, byť je, díky několika slepým uličkám, časově i finančně náročnější.

Pokud jste tedy volbu svého modelu nepřizpůsobili modelům, které provozují (a tudíž i znají z hlediska provozu a údržby) modeláři v blízkém RC auto klubu nebo v partě RC auto modelářů ve vašem okolí, pak při pořizování si svého zcela prvního RC modelu automobilu poháněného malým modelářským spalovacím motorem se nenechte nalákat reklamou na modely s vysoce výkonnými motory, které bývají náročné na seřizování, protože obvykle citlivě reagují na změny atmosférických podmínek. Dejte proto přednost modelům s méně výkonnými motory, které jsou méně citlivé na seřízení a které jsou i konstrukčně jednodušší, což je zase výhodné z hlediska údržby takového motoru.

A nyní již k ústřednímu tématu tohoto příspěvku – právě jste otevřeli krabici s modelem, vše voní neopakovatelnou vůní novoty, a i když se jedná o RTR (ready to run – připravený k užívání) sadu, pak oproti modelům poháněným elektromotorem, kde ke zprovoznění obvykle stačí jen osadit vysílač bateriemi a nabít pohonné akumulátory (napoprvé, pokud se jedná o akumulátory typu NiCd nebo NiMh, je vhodnější je naformovat), model poháněný malým modelářským spalovacím motorem vyžaduje náročnější přípravu a není důvod nic uspěchávat.

Nejméně náročná je příprava akumulátorů napájejících elektroniku modelu. Máte-li k dispozici nějakou kvalitnější nabíječku, je rozumné je naformovat. Vycházejme ale z úvodního předpokladu, že jste modelářským „panicem“, pak pro vás zatím nemá smysl investovat do kvalitní nabíječky a bude stačit, když akumulátory dobijete s modelem dodanou jednoduchou jednoúčelovou nabíječkou. Současně se můžete začít věnovat motoru, tj. především jeho záběhu.