Recenze RC vrtulníku EasyCopter V4.5 Colibri

Easycopter Colibri

Není tomu dlouho, co jsme rozšířili sortiment o produkty největšího českého distributora RC modelů, firmy Pelikán. Jak je v našem internetovém obchodě zvykem, každý produkt se snažíme před uvedením do prodeje důkladně otestovat. Nejen že tím poznáme všechny naše produkty do posledních detailů, takže můžeme našim zákazníkům vždy odborně poradit s obsluhou či servisem. Hlavním důvodem testování je odhalení slabin modelu a jeho poruchovosti. Pokud RC model neprojde naším testem kvality, není do naší nabídky zařazen. Díky tomu máme méně reklamací, více spokojených zákazníků, ale i méně starostí.

Celý příspěvek

Vybíráme první RC model auta

Na začátku této kapitoly považujeme za nezbytné zopakovat základní doporučení začínajícím RC auto modelářům.

Svůj první model si nevybírejte jenom na základě toho, co se vám líbí na webu (ať již videích na YouTube nebo fotografiích). Pomocí internetu (ať již vyhledáním webových prezentací skupin modelářů, ev. RC klubů nebo dotazem na modelářských diskuzních fórech) zjistěte, s jakými RC modely aut  se jezdí ve vašem okolí, a ještě lépe, ověřte si, pro jaké modely jsou ve vašem okolí organizovány závody, a teprve z těchto modelů si vybírejte ten, který se vám líbí.

Pokud z nějakého důvodu nechcete nebo nemáte možnost využít tohoto doporučení, pak především vám je určen následující přehled možných variant provedení RC modelů aut tak, jak je v současnosti nabízejí výrobci.

 

Podle měřítka zmenšení modelu:

1:5 – nejčastěji a onroad RC modely aut poháněných benzínovým spalovacím motorem.

1:6 – nejčastěji offroad spalovací RC auta poháněné benzínovým spalovacím motorem

1:8 – nejrozšířenější a nejstarší skupina RC modely aut offroad poháněných malým modelářským spalovacím motorem na nitro palivo, a to především kategorie buggy. V současnosti je k dispozici (kromě kategorie buggy) kompletní nabídka (monster truck , truggy i v poslední době se objevivší kategorie short course race truck)

V poslední době ale stále častěji nabízí výrobci i variantu těchto modelů poháněnou místo malým modelářským spalovacím motorem střídavým elektromotorem, ev. jsou na trhu tzv. „konverzní sady“, které umožňují náhradu spalovacího motoru elektrickým střídavým motorem

1/10 – nejrozšířenější a nejstarší skupina RC modely auta onroad poháněných jak malým modelářským spalovacím motorem na nitro palivo, tak elektromotory. Toto měřítko je dále využíváno pro elektrické RC modely aut offroad , ale i malými modelářskými spalovacími motory na nitro palivo. I zde platí předchozí informace o stále častější nabídce obou variant pohonu téhož typu modelu, ev. o „konverzních sadách“ pro modely poháněné malými modelářskými motory. Patří sem i nově se rozvíjející skupiny modelů pro „crawling“, rallye i expedice

Jako kompromis mezi cenou modelu a jeho velikostí blížící se modelům v měřítku 1/8 nabízí výrobci nejširší škálu modelů určených pro jezdění pro radost (bashing) právě v tomto měřítku (1/10)

1/12 – Toto měřítko je především v zahraničí využíváno pro závodní onroad RC modely aut, nicméně závody pro tyto modely nejsou v Česku organizovány. Toto měřítko bývá také využíváno některými výrobci pro cenově přijatelnou zmenšeninu některého z jejich offroad modelů v měřítku 1/8 nebo 1/10.

1/16 až 1/18 – v poslední době se velmi rozšiřující skupina modelů, a to jak offroad, tak onroad. Často, především u offroad modelů, tzv. „half“ (poloviční) modely modelů v měřítku 1/8. Pro RC modely aut v tomto měřítku jsou hlavně přes zimu vyhlašovány závody na kobercích v halách a tělocvičnách. Firma HSP tyto své modely odvozené od modelů v měřítku 1/10 označuje jako řadu MINI. Převážně bývají modely v tomto měřítku poháněné elektromotory. Existuje ale i několik modelů v tomto měřítku (onroad i offroad), které jsou poháněny malými spalovacími modelářskými motory.

1/24 až 1/28 – nejznámější kategorií RC modelů aut v tomto měřítku jsou modely aut onroad, které donedávna dominovaly zimním závodům v halách a tělocvičnách. V současnosti řada výrobců nabízí v tomto rozsahu měřítek i modely offroad, rallye nebo crawling (např. firma Team Losi začíná nové modely řady MICRO konstruovat právě v tomto měřítku).

Obecně lze říci, že čím jsou modely větší, tím realističtější je jejich chování, ale také tím roste jejich pořizovací cena i finanční náročnost na jejich provoz a také na rozlohu prostoru, na kterém jsou provozovány. Naopak čím větší je zmenšení modelů, tím nižší je jejich pořizovací cena, tím méně je finančně náročný jejich provoz, a také klesají jejich nároky na prostor, na kterém jsou provozovány – především modely v měřítcích 1/16 až 1/24 lze provozovat přímo v bytě.

 

Podle druhu pohonu:

lze RC modely aut rozdělit na poháněné benzínovými / nitro spalovacími motory nebo elektromotory.

Spalovací motory, které se používají pro RC modely aut nebo motorky jsou buď benzínové nebo spalující speciální modelářské palivo (nitro).

Benzínové motory jsou specialitou RC modelů aut v měřítcích 1/5 a 1/6. Jedná se o typ motorů, které se používají např. u motorových pil nebo křovinořezů a pod. Oproti malým modelářským spalovacím motorům spalujícím speciální modelářské palivo (nitro) jsou jednodušší na seřízení a zároveň je jejich provoz výrazně levnější – spalují totiž levný klasický autoový benzín a také na jednu plnou nádrž vydrží běžet několikanásobně déle (cca 45 minut) než malé modelářské spalovací motory (cca 10 minut).

Malé modelářské spalovací motory spalující speciální modelářské palivo (nitro) se používají pro všechny ostatní RC auta. Tyto motory jsou náročnější především na seřízení – čím výkonnější, tím citlivěji reagují mj. i na atmosférické podmínky. Také jejich údržba má větší nároky na modeláře. V neposlední řadě pak je citelně dražší i jejich provoz.

Dříve se tyto motory převážně startovaly tahovým startérem (tahem za šňůru navinutou na klikové hřídeli). Dnes jsou tímto startérem vybaveny především levnější modely. Stále častěji se využívá buď tzv. „rorostarter“, kdy kliková hřídel motoru je roztáčena externím motorem (např. vrtačkou) prostřednictvím nasouvacího šestihranu, nebo přímo elektrickým startérem, jehož motor je napájen externím akumulátorem.

Dalším donedávna charakteristickým prvkem pro RC modely aut poháněné spalovacími motory bylo, že neumí couvat. Dnes už ale nejsou výjimkou modely, které mají k dispozici převodovku, která zvládá zařadit prostřednictvím dálkového ovládání i zpátečku.

Také elektro auta a motorky jsou dvojího provedení:

Klasické uhlíkové elektromotory – jsou sice méně výkonné a náročnější na údržbu. Na druhou stranu ale jsou oproti bezuhlíkovým (tzv. střídavým) motorům výrazně levnější, a to jak pořizovací cenou, tak i pořizovací cenou potřebné elektroniky, tj. především regulátorů rychlosti.

Elektromotory bezuhlíkové, tzv. střídavé – tyto motory jsem téměř bezúdržbové a výkony, které jsou schopny poskytovat, jsou srovnatelné s výkony poskytovanými malými modelářskými spalovacími motory. Kromě požadavku minimální údržby nabízí i výrazně nižší hlučnost, což je důvod, proč začínají malé modelářské spalovací motory postupně vytlačovat i z modelů větších měřítek. Tento jejich rozmach pak vede k tomu, že jak jejich cena, tak cena nezbytné elektroniky postupně klesá.

 

Podle počtu hnaných náprav:

Podobně jako u dospělých aut, i u RC modelů aut má počet hnaných náprav vliv na jejich pořizovací cenu. I když i zde platí, že rozmach modelů s poháněnými oběma nápravami (4×4 či 4WD) postupně snižuje jejich cenu, takže ta se stále více blíží ceně RC modelů aut s poháněnou jen jednou nápravou (2WD). U modelů s poháněnou jen jednou nápravou (2WD) bývá obvykle hnací nápravou náprava zadní.

Stejně tak, podobně jako u dospělých aut, má počet hnaných náprav také výrazný vliv na jízdní vlastnosti RC modelů aut, a to především v mezních situacích (prudká akcelerace, extrémně rychlý průjezd zatáčkou, jízda na nezpevněném povrchu apod.)

 

Podle typu podvozku

Modely onroad – jedná se o RC modely aut a motorek, které jsou určeny k jízdě po hladkých površích (asfalt, koberec). Tyto modely se vyznačují tím, že jak rozměry a tvar kol, tak především zdvih a délka výkyvných ramen náprav odpovídají v příslušném měřítku zmenšení rozměrům a tvarům kol a zdvihu a délce výkyvných ramen náprav dospělých aut.

Modely offroad – zde jen nepatrná část z celého segmentu těchto modelů splňuje kritérium, že rozměry a tvar kol, stejně jako zdvih a délka výkyvných ramen náprav odpovídají v příslušném měřítku zmenšení stejným prvkům dospělých aut. Jedná se o modely pro speciální disciplíny, kterými jsou rallye, trial a expedice.

Převážná většina těchto modelů se ale vyznačuje podvozky s extrémně rozměrnými koly, extrémně dlouhými výkyvnými rameny náprav, extrémními zdvihy těchto náprav, takže skutečný auto na nich připomíná jen k nim přidělaná relativně drobná lexanová karoserie.

Jako mezistupeň mezi těmito dvěma typy offroad modelů jsou některé RC modely monster trucků, které mají pevné nápravy a jsou v příslušném měřítku zmenšeninami skutečných monster trucků známých v USA, kde obvykle na zimních stadionech skáčí do co největší výšky a současně likvidují vraky osobních aut tím, že přes ně jezdí.

 

Podle způsobu provozování modelu:

Převážná většina současných RTR sad RC modelů aut je nastavena tak, aby uspokojovala co nejširší modelářskou veřejnost, tj. jsou určeny pro ježdění pro radost (bashing). Existuje již velmi málo stavebnic, tzv. KIT, které nabízí model ve více nebo méně rozloženém stavu a bez elektroniky a které jsou určeny speciálně právě pro závodění. Přesto i s většinou RTR sad lze buď zcela bez úprav nebo jen s malými úpravami začít se závoděním. Dokonce jsou v České republice řadou RC klubů vyhlašovány závody pro modely se žádným nebo minimálním tuningem. Proto i RTR sady respektují následující kategorizaci modelů podle toho, k čemu jsou tyto modely předurčeny. Všechny tyto kategorie modelů přitom vychází ze závodních kategorií skutečných aut.

Závody na onroad okruzích – sem patří i závody v „driftu“, jejichž cílem je projet trať s modelem pokud možno po celou dobu v co nejelegantnějších smycích.

Závody na offroadových drahách – časem se ustálily následující kategorie: buggy, truggy, stadium truck, monster truck a v poslední době nově i kategorie short course race truck.

Závody rallye – pořadatelé pro závod vytváří zmenšeniny silnic, šotolinových cest a pod.

Expedice, trial (týká se především modelů nákladních a užitkových aut) a crawling – tyto tři disciplíny v sobě obnáší jízdu cestou a především necestou v krajině, ev. v horách či na skalách.

Samostatnou kapitolou jsou pak nákladní auta a stavební stroje, které podobně jako disciplíny rallye, expedice a trial jsou provozovány především v maketovém provedení i maketovém prostředí, tj. blížícím se co nejvíce realitě skutečných nákladních aut.

Z uvedeného přehledu je jasné, že lze uspokojit vlastně jakoukoli modelářovu touhu, a že proto nemůže existovat jednoznačná odpověď na otázku položenou v titulku této kapitoly. Je pouze na vás, pro kterou z kombinací (měřítko, druh pohonu i typ podvozku atd.) se nakonec rozhodnete. To znamená, nejenom ku které z těchto kombinací vás vaše srdce táhne, ale i jaké jsou vaše finanční a prostorové možnosti při pořízení a provozování vašeho RC modelu auta.

Obecně lze jen doporučit začínat nějakým jednodušším modelem (nikoli ale hračkou), a to navíc modelem, který je mezi modeláři již dostatečně rozšířený. A teprve prostřednictvím tohoto modelu se pak postupně propracovat k RC auto modelářské specializaci, která vás zcela pohltí.

A na úplný závěr přidáváme ještě vodítko, jak rozeznat hračku od modelu.

V současné době totiž, kdy stále více nákupů probíhá prostřednictvím e-shopů, nemusí být tento rozdíl na první pohled patrný.

Obecně platí, že model musí být “setupovatelný”. Tento výraz modelářského slangu vyjadřuje, že RC model by měl mít co nejvíce nastavitelných prvků, aby ho bylo možno co nejoptimálněji nastavit pro tu kterou závodní trať. Z hlediska nezasvěceného kupce je ale mnohem prokazatelnější následující kriterium:

Model, oproti hračce, je opravitelný prostou výměnou poškozených dílů díly náhradními, jejichž seznam bývá součástí dokumentace modelu a které je přitom možno i zakoupit – některé, především zahraniční, levné e-shopy tyto ve skutečnosti neexistující „náhradní díly“ pro jimi nabízené „modely“ sice třeba mají ve své nabídce, ale uvádějí rovnou nulové počty na skladě, anebo je vůbec nemají.

Pokud si nejste jisti, jestli jde o model či hračku, zeptejte se nás.

Navíc se skutečné modely vyznačují i tím, že kromě náhradních pro ně existuje i řada tuningových dílů, kterými lze jejich prostou výměnou za díly stávající získat model s vyšší užitnou hodnotou. Právě tyto díly, zvláště vyrábí-li je a nabízí nejen výrobce toho kterého modelu, ale i některé z řady firem, které se na výrobu tuningových dílů specializují, jsou důkazem, že model ku své radosti skutečně užívá nemálo modelářů.

Seřizování modelářského nitro motoru

Obdobná situace jako při záběhu motoru je při seřizování již zaběhnutého motoru, tj. ideální je opět využít, alespoň z počátku, znalosti zkušeného kolegy modeláře. Nemáte-li tuto možnost, držte se doporučení výrobce – pokud je motor správně zaběhnutý, obvykle stačí pro běžný provoz nastavit seřizovací prvky tak, jak je to popsáno v návodu na použití. Postup je takový, že jehly citlivě dotáhneme až na doraz a pak pootočíme o doporučený počet otáček. Pokud máte potřebu experimentovat, existuje na internetu řada popisů, jak při seřizování malého modelářského spalovacího motoru postupovat.

Než se ale pustíte do seřizování motoru vašeho modelu, je velmi důležité si uvědomit, že je nezbytné mít správně nastavené vůle táhel. Jinak vám hrozí, že motor na změnu nastavovacích prvků nebude reagovat korektně.

Na závěr tohoto příspěvku nám dovolte zopakovat doporučení z úvodní části tohoto bloku příspěvků:

Pokud jste z nějakého důvodu nevyslyšeli naše úvodní doporučení, tj. volbu svého modelu jste nepřizpůsobili modelům, které provozují (a tudíž i znají z hlediska provozu a údržby) modeláři v blízkém RC auto klubu nebo v partě RC auto modelářů ve vašem okolí, pak při pořizování si svého zcela prvního RC modelu auta poháněného malým modelářským spalovacím motorem se nenechte nalákat reklamou na modely s vysoce výkonnými motory, které bývají náročné na seřizování, protože obvykle citlivě reagují na změny atmosférických podmínek, ale dejte přednost modelům s méně výkonnými, pouze „dvoutryskovými“ motory, které jsou méně citlivé na seřízení a které jsou i konstrukčně jednodušší, což je zase výhodné z hlediska údržby takového motoru.

Vlastní záběh modelářského motoru

K záběhu motoru budeme potřebovat:

  • vhodné palivo
  • plastovou plnící lahev,
  • klíč na svíčku,
  • pokud není motor vybaven tahovým nebo elektrickým startérem, …
  • …pak externí startér nebo alespoň nezbytný šestihran a akumulátorovou nebo klasickou (pokud máme v místě provozování modelu k dispozici 220V) vrtačku,
  • úzký plochý šroubovák (pro nastavování poloh seřizovacích prvků),
  • žhavítko s akumulátorem a s kabelem pro nabíjení akumulátoru (ten bude třeba tu a tam dobíjet),
  • olej do vzduchových filtrů
  • a v neposlední řadě i tzv. „after run“ olej.
  • V ideálním případě je vhodné mít k dispozici také dotykový nebo lépe bezdotykový teploměr měřící do teploty minimálně 150°C (zkušení modeláři dokáží teplotu motoru odhadovat pomocí jeho navlhčení svými slinami).

Nejprve ale jedno velmi důležité upozornění: než se pustíte do záběhu motoru, je rozumné zkontrolovat jeho vnitřní prostory, zda se tam nenacházejí nějaké mechanické nečistoty (obvykle to bývá kovová špona z výroby). Jedná se sice o výjimečnou situaci, nicméně byste nebyli první, kdo tuto kontrolu neprovedl a zničil si motor při jeho prvním nastartování. To předpokládá sejmutí hlavy válce a odkrytí klikového mechanismu, což může být pro člověka bez zkušeností nebo s nedostatečným technickým cítěním opět důvod k tomu, požádat o pomoc důvěryhodného kolegu modeláře nebo firmu, která se údržbou malých modelářských spojovacích motorů profesionálně zabývá.

O tom, jak motor zabíhat, existuje řada návodů, a to včetně video návodů na YouTube (tam, bohužel, převážně v angličtině), nicméně pokud jste zakoupili model od renomovaného výrobce, doporučujeme vám se držet postupu popsaného v návodu k modelu, ev. video manuálu (je-li součástí dodávky modelu DVD s tímto video manuálem)

Při záběhu je třeba mít na mysli, že v důsledku tření se uvolňuje teplo. Část ho odvede mazivo (proto při záběhu modelářského malého spalovacího motoru volíme extrémně bohatou směs paliva, které plní i funkci maziva) a částečně se tomu bráníme tím, že povrchy vůči sobě třeme pomaleji, tj. nejdeme hned na plný možný výkon zařízení. Dá se říci, že teplota je nepřímým indikátorem dosažené míry i kvality záběhu. Normální pracovní teplota malého modelářského spalovacího motoru je někde mezi 100 až 130°C. Teploty nad 150°C hrozí mechanickým poškozením motoru a zkracují tak jeho životnost. Takže nejméně při spalování prvních tří nádrží paliva musí motor běžet na bohatou směs (není na závadu, když z výfuku chlístá nespálené palivo). Z mechanického hlediska (snížení tlaku ve válci a tím především na ložiska ojnice a následně i ložiska klikové hřídele) lze využít v počáteční fázi záběhu umístění podložek pod hlavu válce k jejímu zvednutí a tím ke snížení kompresního poměru motoru.

Při spalování paliva z první palivem naplněné nádrže jde jen o to, motor uvést do chodu a udržet ho v něm ve volnoběžných otáčkách po celou dobu, čímž se zaběhnou především ojniční ložiska. Jak jsme se již ale zmínili, není výjimečná situace, kdy je otvor válce motoru tak těsný, že pístem v něm nelze pohnout, a je proto třeba válec motoru zahřát, aby se roztáhl a bylo možno motorem protočit.

Další záběh motoru se provádí již s modelem v pohybu, a to z počátku stále s velmi bohatou směsí paliva. Jezdí s modelem od pomalé jízdy až po rychlou tak, že dominuje pomalá jízda, ze které se vždy krátce v impulzech tu prudce, tu plynule zrychlí. Po spálení paliva ve zhruba jedné nádrži se utáhne otočením po směru hodinových ručiček jehla hlavní trysky o 1/8 otáčky, čímž se ochudí směs přicházející do motoru. Takto se pokračuje i se spalováním paliva v dalších nádržích, přičemž frekvence zrychlení do až maximální rychlosti i doba, po kterou se s ní model pohybuje, se postupně zvyšuje. Zároveň je třeba co nejčastěji sledovat teplotu motoru a pokud začne klesat pod 100°C, je možno opět utáhnout jehlu hlavní trysky o 1/8 otáčky. To se opakuje tak často, až dosáhnete nastavení hlavní trysky motoru, že směs paliva není ani bohatá, ani chudá, tj. motor běží ve vysokých otáčkách, má sílu, ale teplota se stále drží maximálně na 120°C. Pokud byste směs dále ochuzovali, hrozilo by přehřátí motoru a poškození jeho pístu.

Proč zabíhat modelářské spalovací motory

Pro úspěšný záběh motoru je dobré mít na mysli, za jakým účelem se záběh motoru provádí:

Každý obrobený povrch je ve skutečnosti více nebo méně hrbolatý. A to i takový, který se na pohled jeví jako dokonale, ba přímo zrcadlově hladký. Pokud se tedy mají po sobě tyto povrchy posouvat (píst ve válci, hřídel v třecím ložisku apod.), je třeba jejich „hrbolatosti” co nejvíce eliminovat. Částečně pomáhá eliminovat „hrbolatost” vzájemně se po sobě pohybujících se povrchů mazivo, ale i tak je třeba, především na počátku, „hrboly” navzájem olámat, obrousit a ohladit, a toho právě docilujeme správným záběhem motoru. Nicméně celou záležitost navíc komplikuje skutečnost, že při různých režimech (volnoběh, ustálené zatížení, maximální výkon, ev. povlovná nebo maximální akcelerace) se o sebe součástky třou a opírají jinak a na jiných místech vzájemného dotyku, takže docílit optimálního záběhu je více méně „šamanina”. Je to jako např. s vařením – někdo může naprosto přesně dodržovat předepsané receptury, a jím vytvořené jídlo přesto není téměř k jídlu, a jiný tu dá některé ingredience o špetku více a jiné maličko méně, ale výsledný pokrm je prostě skvost! Podobně, někdo motor „cítí” a někomu zkrátka není dáno.

Nicméně je třeba říci, že záběh motoru nemá tak velký vliv na jeho životnost (pokud motor nezadřete hned v průběhu zabíhání), zato má zcela zásadní vliv na jeho výkonové parametry. Pokud tedy špatně zaběhne motor svého modelu modelář, který nemá ambice závodit, nic fatálního se nestane – model mu prostě nebude jezdit tak, jak by mohl. Pokud ale špatně zaběhne motor svého modelu, resp. celý model, modelář závodník, má téměř absolutní jistotu, že nad srovnatelným RC modelem se správně zaběhnutým motorem, resp. celým modelem, nebude mít šanci zvítězit – a naopak, pokud svůj motor zaběhne optimálně, má velkou šanci vítězit i nad modely s motory papírově výkonnějšími, ale ne tak dobře zaběhnutými. A tak už i jen proto stojí za to, věnovat záběhu motoru svého modelu, resp. celého modelu, patřičnou pozornost.

Z uvedeného je patrné, že docílit kvalitního záběhu není zas tak docela jednoduché a jednoznačné, takže pro člověka bez zkušeností nebo s nedostatečným technickým cítěním je rozumné nepodlehnout falešnému studu a raději si nechat motor zaběhnout důvěryhodným kolegou nebo firmou, která se tím profesionálně zabývá. Není totiž např. výjimkou, že pro první startování je třeba válec motoru zahřívat, aby se válec roztáhl a umožnil tak pístu pohyb!

Přesto, aby náš popis byl co nejúplnější, přidáváme i následný obecný popis záběhu motoru, který nemusí vézt k získání špičkového výkonu u zaběhnutého motoru, ale díky kterému motor nepoškodíte už na samém počátku jeho provozu.

Příprava na záběh motoru

Ještě než se ale pustíme do záběhu motoru, je třeba si i pro budoucno zafixovat vědomí, že existují dva úkony, které byste měli pravidelně provádět vždy, jakmile uvedete motor do chodu, a to bez ohledu na to, zda budete motor zabíhat nebo ho jen seřizovat anebo se zaběhnutým a seřízeným motorem s modelem jezdit:

1) na počátku provozování ošetřit filtr sání
tak, aby v průběhu provozu motoru nepronikly do jeho útrob mechanické částice (prach), které výrazně zkracují jeho životnost a které v mezním případě mohou způsobit i jednorázové poškození motoru. To provedete tak, že na sejmutou čistou (!) molitanovou vložku vzduchového filtru motoru nakapete dostatečné množství oleje do vzduchových filtrů, které promačkáním (pokud si nechcete ušpinit prsty, můžete před tím umístit molitanovou vložku do polyetylenového sáčku) zatlačíte do všech částí molitanové vložky. Takto olejem prosycenou vložku vložíte do čistého hadru a opět promačkáním z ní odstraníte přebytečný olej. Nakonec umístíte molitanovou vložku zpět do filtru sání motoru;

2) na konci provozu
(a je lhostejno, zda se jednalo o několikaminutové testování nebo celodenní ježdění) před delší (tj. cca jednodenní a déletrvající) odstávkou motoru důkladně vyprázdnit nádrž a ošetřit jeho vnitřní povrch tzv. „after run“ olejem, který eliminuje vliv korozivních účinků nitromethanu, který se do paliva pro malé modelářské spalovací motory přidává pro zajištění jejich spolehlivého chodu, snadného spouštění a zvýšení výkonu.

To provedete tak, že vyšroubujete svíčku a sundáte filtr paliva a do otvoru sání a otvoru svíčky kápnete několik kapek „after run“ oleje a pomalu protočíte klikovou hřídelí. Není na škodu, když před tím, po odšroubování svíčky, ještě propláchnete motor nenitrovaným palivem.

Můj první model se spalovacím motorem

Než se pustíme do popisu základních zákonitostí a zásad práce s malými modelářskými spalovacími motory pohánějícími RC modely aut, považujeme za nezbytné opět zdůraznit obecnou zkušenost, že mnohem lepší, než pročítání podobných návodů, je vyhledat (nejlépe pak ještě před koupí svého prvního modelu) ve svém okolí partu modelářů, ev. fungující RC auto klub, který se zúčastňuje závodů nebo je sám i pořádá. Ideální pak je přizpůsobit volbu svého prvního modelu modelům, které zde provozují, a tudíž i dobře znají z hlediska provozu a údržby. Nejčastějším omylem začínajícího RC auto modeláře je totiž představa (které obvykle podřizuje jak mnohdy chybnou volbu modelu, tak nákup, opět často chybný, nedostatečně kvalitních nebo nedostatečně výkonných doplňujících přístrojů, ev. nepotřebného materiálu), že si model pořizuje, aby si „tu a tam jen tak zajezdil“.

Důsledkem tohoto počátečního omylu pak velmi často je, že si časem kupuje, nejenom jiné doplňující přístroje a materiál, ale velmi často i zcela jiný model, což vzhledem k obvykle několikanásobné ceně RC modelů automobilů poháněných malým modelářským spalovacím motorem oproti modelům poháněným elektromotorem, není již zanedbatelná záležitost.

Následující text je určen především těm, kteří si pořídili svůj první RC model automobilu poháněný malým modelářským spalovacím motorem a z nějakého důvodu nemají možnost, anebo ho nechtějí provozovat v RC auto klubu nebo s partou zkušených auto modelářů. I tato cesta má samozřejmě svůj půvab, byť je, díky několika slepým uličkám, časově i finančně náročnější.

Pokud jste tedy volbu svého modelu nepřizpůsobili modelům, které provozují (a tudíž i znají z hlediska provozu a údržby) modeláři v blízkém RC auto klubu nebo v partě RC auto modelářů ve vašem okolí, pak při pořizování si svého zcela prvního RC modelu automobilu poháněného malým modelářským spalovacím motorem se nenechte nalákat reklamou na modely s vysoce výkonnými motory, které bývají náročné na seřizování, protože obvykle citlivě reagují na změny atmosférických podmínek. Dejte proto přednost modelům s méně výkonnými motory, které jsou méně citlivé na seřízení a které jsou i konstrukčně jednodušší, což je zase výhodné z hlediska údržby takového motoru.

A nyní již k ústřednímu tématu tohoto příspěvku – právě jste otevřeli krabici s modelem, vše voní neopakovatelnou vůní novoty, a i když se jedná o RTR (ready to run – připravený k užívání) sadu, pak oproti modelům poháněným elektromotorem, kde ke zprovoznění obvykle stačí jen osadit vysílač bateriemi a nabít pohonné akumulátory (napoprvé, pokud se jedná o akumulátory typu NiCd nebo NiMh, je vhodnější je naformovat), model poháněný malým modelářským spalovacím motorem vyžaduje náročnější přípravu a není důvod nic uspěchávat.

Nejméně náročná je příprava akumulátorů napájejících elektroniku modelu. Máte-li k dispozici nějakou kvalitnější nabíječku, je rozumné je naformovat. Vycházejme ale z úvodního předpokladu, že jste modelářským „panicem“, pak pro vás zatím nemá smysl investovat do kvalitní nabíječky a bude stačit, když akumulátory dobijete s modelem dodanou jednoduchou jednoúčelovou nabíječkou. Současně se můžete začít věnovat motoru, tj. především jeho záběhu.