Vybíráme první RC model auta

Na začátku této kapitoly považujeme za nezbytné zopakovat základní doporučení začínajícím RC auto modelářům.

Svůj první model si nevybírejte jenom na základě toho, co se vám líbí na webu (ať již videích na YouTube nebo fotografiích). Pomocí internetu (ať již vyhledáním webových prezentací skupin modelářů, ev. RC klubů nebo dotazem na modelářských diskuzních fórech) zjistěte, s jakými RC modely aut  se jezdí ve vašem okolí, a ještě lépe, ověřte si, pro jaké modely jsou ve vašem okolí organizovány závody, a teprve z těchto modelů si vybírejte ten, který se vám líbí.

Pokud z nějakého důvodu nechcete nebo nemáte možnost využít tohoto doporučení, pak především vám je určen následující přehled možných variant provedení RC modelů aut tak, jak je v současnosti nabízejí výrobci.

 

Podle měřítka zmenšení modelu:

1:5 – nejčastěji a onroad RC modely aut poháněných benzínovým spalovacím motorem.

1:6 – nejčastěji offroad spalovací RC auta poháněné benzínovým spalovacím motorem

1:8 – nejrozšířenější a nejstarší skupina RC modely aut offroad poháněných malým modelářským spalovacím motorem na nitro palivo, a to především kategorie buggy. V současnosti je k dispozici (kromě kategorie buggy) kompletní nabídka (monster truck , truggy i v poslední době se objevivší kategorie short course race truck)

V poslední době ale stále častěji nabízí výrobci i variantu těchto modelů poháněnou místo malým modelářským spalovacím motorem střídavým elektromotorem, ev. jsou na trhu tzv. „konverzní sady“, které umožňují náhradu spalovacího motoru elektrickým střídavým motorem

1/10 – nejrozšířenější a nejstarší skupina RC modely auta onroad poháněných jak malým modelářským spalovacím motorem na nitro palivo, tak elektromotory. Toto měřítko je dále využíváno pro elektrické RC modely aut offroad , ale i malými modelářskými spalovacími motory na nitro palivo. I zde platí předchozí informace o stále častější nabídce obou variant pohonu téhož typu modelu, ev. o „konverzních sadách“ pro modely poháněné malými modelářskými motory. Patří sem i nově se rozvíjející skupiny modelů pro „crawling“, rallye i expedice

Jako kompromis mezi cenou modelu a jeho velikostí blížící se modelům v měřítku 1/8 nabízí výrobci nejširší škálu modelů určených pro jezdění pro radost (bashing) právě v tomto měřítku (1/10)

1/12 – Toto měřítko je především v zahraničí využíváno pro závodní onroad RC modely aut, nicméně závody pro tyto modely nejsou v Česku organizovány. Toto měřítko bývá také využíváno některými výrobci pro cenově přijatelnou zmenšeninu některého z jejich offroad modelů v měřítku 1/8 nebo 1/10.

1/16 až 1/18 – v poslední době se velmi rozšiřující skupina modelů, a to jak offroad, tak onroad. Často, především u offroad modelů, tzv. „half“ (poloviční) modely modelů v měřítku 1/8. Pro RC modely aut v tomto měřítku jsou hlavně přes zimu vyhlašovány závody na kobercích v halách a tělocvičnách. Firma HSP tyto své modely odvozené od modelů v měřítku 1/10 označuje jako řadu MINI. Převážně bývají modely v tomto měřítku poháněné elektromotory. Existuje ale i několik modelů v tomto měřítku (onroad i offroad), které jsou poháněny malými spalovacími modelářskými motory.

1/24 až 1/28 – nejznámější kategorií RC modelů aut v tomto měřítku jsou modely aut onroad, které donedávna dominovaly zimním závodům v halách a tělocvičnách. V současnosti řada výrobců nabízí v tomto rozsahu měřítek i modely offroad, rallye nebo crawling (např. firma Team Losi začíná nové modely řady MICRO konstruovat právě v tomto měřítku).

Obecně lze říci, že čím jsou modely větší, tím realističtější je jejich chování, ale také tím roste jejich pořizovací cena i finanční náročnost na jejich provoz a také na rozlohu prostoru, na kterém jsou provozovány. Naopak čím větší je zmenšení modelů, tím nižší je jejich pořizovací cena, tím méně je finančně náročný jejich provoz, a také klesají jejich nároky na prostor, na kterém jsou provozovány – především modely v měřítcích 1/16 až 1/24 lze provozovat přímo v bytě.

 

Podle druhu pohonu:

lze RC modely aut rozdělit na poháněné benzínovými / nitro spalovacími motory nebo elektromotory.

Spalovací motory, které se používají pro RC modely aut nebo motorky jsou buď benzínové nebo spalující speciální modelářské palivo (nitro).

Benzínové motory jsou specialitou RC modelů aut v měřítcích 1/5 a 1/6. Jedná se o typ motorů, které se používají např. u motorových pil nebo křovinořezů a pod. Oproti malým modelářským spalovacím motorům spalujícím speciální modelářské palivo (nitro) jsou jednodušší na seřízení a zároveň je jejich provoz výrazně levnější – spalují totiž levný klasický autoový benzín a také na jednu plnou nádrž vydrží běžet několikanásobně déle (cca 45 minut) než malé modelářské spalovací motory (cca 10 minut).

Malé modelářské spalovací motory spalující speciální modelářské palivo (nitro) se používají pro všechny ostatní RC auta. Tyto motory jsou náročnější především na seřízení – čím výkonnější, tím citlivěji reagují mj. i na atmosférické podmínky. Také jejich údržba má větší nároky na modeláře. V neposlední řadě pak je citelně dražší i jejich provoz.

Dříve se tyto motory převážně startovaly tahovým startérem (tahem za šňůru navinutou na klikové hřídeli). Dnes jsou tímto startérem vybaveny především levnější modely. Stále častěji se využívá buď tzv. „rorostarter“, kdy kliková hřídel motoru je roztáčena externím motorem (např. vrtačkou) prostřednictvím nasouvacího šestihranu, nebo přímo elektrickým startérem, jehož motor je napájen externím akumulátorem.

Dalším donedávna charakteristickým prvkem pro RC modely aut poháněné spalovacími motory bylo, že neumí couvat. Dnes už ale nejsou výjimkou modely, které mají k dispozici převodovku, která zvládá zařadit prostřednictvím dálkového ovládání i zpátečku.

Také elektro auta a motorky jsou dvojího provedení:

Klasické uhlíkové elektromotory – jsou sice méně výkonné a náročnější na údržbu. Na druhou stranu ale jsou oproti bezuhlíkovým (tzv. střídavým) motorům výrazně levnější, a to jak pořizovací cenou, tak i pořizovací cenou potřebné elektroniky, tj. především regulátorů rychlosti.

Elektromotory bezuhlíkové, tzv. střídavé – tyto motory jsem téměř bezúdržbové a výkony, které jsou schopny poskytovat, jsou srovnatelné s výkony poskytovanými malými modelářskými spalovacími motory. Kromě požadavku minimální údržby nabízí i výrazně nižší hlučnost, což je důvod, proč začínají malé modelářské spalovací motory postupně vytlačovat i z modelů větších měřítek. Tento jejich rozmach pak vede k tomu, že jak jejich cena, tak cena nezbytné elektroniky postupně klesá.

 

Podle počtu hnaných náprav:

Podobně jako u dospělých aut, i u RC modelů aut má počet hnaných náprav vliv na jejich pořizovací cenu. I když i zde platí, že rozmach modelů s poháněnými oběma nápravami (4×4 či 4WD) postupně snižuje jejich cenu, takže ta se stále více blíží ceně RC modelů aut s poháněnou jen jednou nápravou (2WD). U modelů s poháněnou jen jednou nápravou (2WD) bývá obvykle hnací nápravou náprava zadní.

Stejně tak, podobně jako u dospělých aut, má počet hnaných náprav také výrazný vliv na jízdní vlastnosti RC modelů aut, a to především v mezních situacích (prudká akcelerace, extrémně rychlý průjezd zatáčkou, jízda na nezpevněném povrchu apod.)

 

Podle typu podvozku

Modely onroad – jedná se o RC modely aut a motorek, které jsou určeny k jízdě po hladkých površích (asfalt, koberec). Tyto modely se vyznačují tím, že jak rozměry a tvar kol, tak především zdvih a délka výkyvných ramen náprav odpovídají v příslušném měřítku zmenšení rozměrům a tvarům kol a zdvihu a délce výkyvných ramen náprav dospělých aut.

Modely offroad – zde jen nepatrná část z celého segmentu těchto modelů splňuje kritérium, že rozměry a tvar kol, stejně jako zdvih a délka výkyvných ramen náprav odpovídají v příslušném měřítku zmenšení stejným prvkům dospělých aut. Jedná se o modely pro speciální disciplíny, kterými jsou rallye, trial a expedice.

Převážná většina těchto modelů se ale vyznačuje podvozky s extrémně rozměrnými koly, extrémně dlouhými výkyvnými rameny náprav, extrémními zdvihy těchto náprav, takže skutečný auto na nich připomíná jen k nim přidělaná relativně drobná lexanová karoserie.

Jako mezistupeň mezi těmito dvěma typy offroad modelů jsou některé RC modely monster trucků, které mají pevné nápravy a jsou v příslušném měřítku zmenšeninami skutečných monster trucků známých v USA, kde obvykle na zimních stadionech skáčí do co největší výšky a současně likvidují vraky osobních aut tím, že přes ně jezdí.

 

Podle způsobu provozování modelu:

Převážná většina současných RTR sad RC modelů aut je nastavena tak, aby uspokojovala co nejširší modelářskou veřejnost, tj. jsou určeny pro ježdění pro radost (bashing). Existuje již velmi málo stavebnic, tzv. KIT, které nabízí model ve více nebo méně rozloženém stavu a bez elektroniky a které jsou určeny speciálně právě pro závodění. Přesto i s většinou RTR sad lze buď zcela bez úprav nebo jen s malými úpravami začít se závoděním. Dokonce jsou v České republice řadou RC klubů vyhlašovány závody pro modely se žádným nebo minimálním tuningem. Proto i RTR sady respektují následující kategorizaci modelů podle toho, k čemu jsou tyto modely předurčeny. Všechny tyto kategorie modelů přitom vychází ze závodních kategorií skutečných aut.

Závody na onroad okruzích – sem patří i závody v „driftu“, jejichž cílem je projet trať s modelem pokud možno po celou dobu v co nejelegantnějších smycích.

Závody na offroadových drahách – časem se ustálily následující kategorie: buggy, truggy, stadium truck, monster truck a v poslední době nově i kategorie short course race truck.

Závody rallye – pořadatelé pro závod vytváří zmenšeniny silnic, šotolinových cest a pod.

Expedice, trial (týká se především modelů nákladních a užitkových aut) a crawling – tyto tři disciplíny v sobě obnáší jízdu cestou a především necestou v krajině, ev. v horách či na skalách.

Samostatnou kapitolou jsou pak nákladní auta a stavební stroje, které podobně jako disciplíny rallye, expedice a trial jsou provozovány především v maketovém provedení i maketovém prostředí, tj. blížícím se co nejvíce realitě skutečných nákladních aut.

Z uvedeného přehledu je jasné, že lze uspokojit vlastně jakoukoli modelářovu touhu, a že proto nemůže existovat jednoznačná odpověď na otázku položenou v titulku této kapitoly. Je pouze na vás, pro kterou z kombinací (měřítko, druh pohonu i typ podvozku atd.) se nakonec rozhodnete. To znamená, nejenom ku které z těchto kombinací vás vaše srdce táhne, ale i jaké jsou vaše finanční a prostorové možnosti při pořízení a provozování vašeho RC modelu auta.

Obecně lze jen doporučit začínat nějakým jednodušším modelem (nikoli ale hračkou), a to navíc modelem, který je mezi modeláři již dostatečně rozšířený. A teprve prostřednictvím tohoto modelu se pak postupně propracovat k RC auto modelářské specializaci, která vás zcela pohltí.

A na úplný závěr přidáváme ještě vodítko, jak rozeznat hračku od modelu.

V současné době totiž, kdy stále více nákupů probíhá prostřednictvím e-shopů, nemusí být tento rozdíl na první pohled patrný.

Obecně platí, že model musí být “setupovatelný”. Tento výraz modelářského slangu vyjadřuje, že RC model by měl mít co nejvíce nastavitelných prvků, aby ho bylo možno co nejoptimálněji nastavit pro tu kterou závodní trať. Z hlediska nezasvěceného kupce je ale mnohem prokazatelnější následující kriterium:

Model, oproti hračce, je opravitelný prostou výměnou poškozených dílů díly náhradními, jejichž seznam bývá součástí dokumentace modelu a které je přitom možno i zakoupit – některé, především zahraniční, levné e-shopy tyto ve skutečnosti neexistující „náhradní díly“ pro jimi nabízené „modely“ sice třeba mají ve své nabídce, ale uvádějí rovnou nulové počty na skladě, anebo je vůbec nemají.

Pokud si nejste jisti, jestli jde o model či hračku, zeptejte se nás.

Navíc se skutečné modely vyznačují i tím, že kromě náhradních pro ně existuje i řada tuningových dílů, kterými lze jejich prostou výměnou za díly stávající získat model s vyšší užitnou hodnotou. Právě tyto díly, zvláště vyrábí-li je a nabízí nejen výrobce toho kterého modelu, ale i některé z řady firem, které se na výrobu tuningových dílů specializují, jsou důkazem, že model ku své radosti skutečně užívá nemálo modelářů.